Praktijk de Kemper

Welkom op mijn site.
Ondanks dat het leven voor de meeste mensen positief lijkt, kan het zijn dat dit voor jou momenteel niet zo voelt. Overal om je heen zie je stralende mensen met fijne gezinnen, goede vrienden en een leuke baan. Waarom voel jij dit geluk niet?


Soms drukt een heftige gebeurtenis een stempel op het leven en lukt het jou niet meer om de draad op te pakken. Er kunnen oplopende spanningen in het gezin ontstaan, je zit niet lekker in je vel of je voelt je niet (meer) op je plek bij je huidige baan en/of opleiding. Je blijft vasthouden aan oude patronen en weet niet hoe jij je hiervan los kunt weken. Dit kan invloed hebben op jouw eigenwaarde en kijk op het leven. Wanneer jij je hierin herkent kan deskundige hulp wenselijk zijn.


In mijn praktijk bied ik contextuele therapie dat zich richt op relatie- en gezinsproblematiek. Daarbij staan integriteit, betrokkenheid en persoonlijke aandacht voor mij centraal. 


Mijn praktijk is gelegen in het prachtige buitengebied van Aalten waarbij het zelfs mogelijk is om tijdens de gesprekken een wandeling te maken in de directe natuurrijke omgeving.


Samen kijken we wat er voor jou nodig is om een weg te vinden in deze lastige periode en in de toekomst.

Over mij

Mijn naam is Muriël Meekes (1988). Samen met mijn vriend en onze 4 kinderen woon ik op een melkveebedrijf in het buitengebied van Aalten. 


Nadat ik mijn diploma voor de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening heb behaald ben ik binnen de jeugdzorg aan het werk gegaan. 


Vervolgens heb ik 7 jaar ervaring op mogen doen binnen de geestelijke gezondheidszorg. Hierdoor heb ik veel kennis opgedaan in het werken met jongeren, jong volwassenen en hun ouders.


Gedurende mijn werk in de geestelijke gezondheidszorg ben ik in aanraking gekomen met het contextuele denken. Deze denkwijze wekte mijn interesse waardoor ik naast mijn baan de opleiding tot contextueel therapeut ben gaan volgen. Gevolgd door de opleiding tot contetueel leertherapeut en docent intergenerationele familiedynamiek.

 

Inmiddels heb ik besloten mij volledig te richten op de contextuele therapie. Daarom heb ik begin 2018 opnieuw de stap naar de jeugdzorg gezet waar ik werkzaam ben als gezinstherapeut, daarnaast ben ik mijn eigen praktijk gestart.

Sinds 2021 ben ik volledig als zelfstandige werkzaam waarbij ik een deel van mijn tijd besteedt als agrarisch coach, waar ik agrariërs en hun gezinnen begeleidt bij verschillende vraagstukken. Daarnaast blijft mijn werk zich richten op mijn eigen praktijk.
In 2023 studeerde ik af als Contextueel Leertherapeut en docent intergenerationele familiedynamiek, waardoor ik nogmaals een verdiepingsslag heb gemaakt in de contextuele benadering. Gedurende de opleiding heb ik ervaren dat ik hier enorm veel energie van krijg. Dit maakt dat ik ook heb besloten om de contextuele leertherapie toe te voegen aan mijn aanbod.

Werkwijze

Gedurende mijn loopbaan heb ik mogen werken met verschillende jongeren, jong volwassenen en hun ouders. Veelal jonge mensen die te kampen hebben met (complexe) relatie- en gezinsproblematiek. Vanuit mijn kennis als sociaal pedagogisch hulpverlener begeleid ik deze processen en geef waar nodig praktische ondersteuning. Daarnaast ben ik als contextueel therapeut erin gespecialiseerd om samen met de cliënt te onderzoeken wat de mogelijke oorzaken zijn en hierin nieuwe, tot nu toe verborgen deuren te openen.

Contextuele therapie gaat er vanuit dat je wijs wordt door wat het leven jou brengt en wat jij hebt meegekregen vanuit jouw familiegeschiedenis. Telkens blijkt de familiegeschiedenis van grote invloed op de huidige en toekomende generatie. De loyaliteiten die hieraan ten grondslag liggen zijn veelal bepalend voor de keuzes die je later zult maken. Je staat in relatie tot de ander. Maar hoe breng je deze relatie weer in balans als hierin een verstoring zit, als jij over jouw grenzen gaat of als je de verbinding met de ander even kwijt bent? Met respect voor jou en jouw dierbaren zullen we samen dit proces doorlopen. 
De gesprekken kunnen individueel plaatsvinden, maar indien wenselijk kunnen ook jouw dierbaren aansluiten. Een sfeer van veiligheid en wederzijds vertrouwen zijn hierbij van belang.


Na de aanmelding starten we met een intakegesprek. Hierin bespreken we de problemen waar jij tegenaan loopt en de doelen die jij graag zou willen bereiken. Door in gesprek te gaan bespreken we de mogelijkheden en maken we samen een plan voor de komende periode. 
Na afloop van dit gesprek zal ik een samenwerkingsovereenkomst maken met daarin de besproken doelen en maak ik een inschatting van de duur van het traject. Tussentijds zullen er evaluaties plaatsvinden.
Wanneer het beter met je gaat en we richting afronding van de therapie gaan zullen we terugkijken op het proces. We bespreken wat je meeneemt voor de toekomst en wat je tijdens de gesprekken hebt geleerd.

Voor wie?

Een scheiding heeft een grote impact op een gezin. Soms is dit echter onvermijdelijk en ondanks alle verdriet en pijn de beste optie. Als jullie kinderen hebben wil je hen zo min mogelijk beschadigen door dit besluit. Door als ouders te blijven communiceren en de verbinding te zoeken met elkaar kun je de kinderen het vertrouwen geven dat jullie nog steeds een ouderpaar vormen. Helaas lijkt het door alle emoties soms haast onmogelijk elkaar hierin te vinden.

Ook voor de kinderen is dit een heftige periode. Ook zij zijn welkom in mijn praktijk. Zo kunnen wij samen kijken hoe jullie vorm kunnen geven aan dit proces en de schade zo veel mogelijk beperken. Het kan zelfs zo zijn dat jij als kind van gescheiden ouders jaren later vastloopt in jouw relatie of op een ander gebied dat gelinkt kan worden aan de heftige periode die jij als kind hebt ervaren.

Graag kijk ik met jullie mee om de balansen weer op orde te krijgen in de nieuwe situatie.

Als puber staat je hele leven op zijn kop. Naast alle fysieke veranderingen zijn er ook emotionele veranderingen gaande. Je bent opzoek naar jouw identiteit, vaak voel jij je onzeker, je bent druk met school, vrienden en hobby’s. Je bent je aan het losmaken van je ouders. De verhoudingen binnen het gezin lijken te veranderen en je bent opzoek naar jouw nieuwe positie. Je sluit je af voor anderen en trekt je terug, of maakt juist veel ruzie met jouw ouders terwijl je dit eigenlijk niet wilt. Jij voelt je onbegrepen door jouw omgeving.
Daarnaast wil je graag fijne vrienden om je heen, maar het sluiten en onderhouden van vriendschappen, hoe doe je dat eigenlijk?

Ook voor ouders is dit een heftige periode. Ouders voelen zich onzeker, willen hun kind niet verstikken maar ook niet teveel loslaten. Welk gedrag is ‘normaal’ en wanneer laat jouw zoon of dochter zorgelijke signalen zien? Hoe kun je dit proces naar volwassenheid het beste begeleiden en wat doet dit met jou als ouder? Jullie zijn opzoek naar jullie positie binnen de nieuwe dynamiek in het gezin.

De afgelopen jaren heb ik veel gewerkt met pubers en hun ouders. Vaak is er veel onbegrip van beide kanten. Graag loop ik met jullie een stuk van dit proces mee en onderzoeken we waarom het jullie niet lukt elkaar terug te vinden en welke stappen we kunnen zetten om de verbinding tussen jullie te verbeteren.

Als jong volwassene breekt er een nieuwe fase in het leven aan. Je bent misschien het huis uit, hebt een vaste relatie, een serieuze baan en leuke vrienden. Toch zit jij niet lekker in je vel. Misschien twijfel jij of dit de partner is met wie je oud wilt worden, merk jij dat jouw werk toch niet is wat je ervan verwacht had, of merk je dat er recente gebeurtenissen of gebeurtenissen uit het verleden zijn die jou in de weg staan. Je loopt tegen jouw eigen grenzen aan, maar ziet niet wat je anders kunt doen. Of je gaat telkens over jouw grenzen heen en ben jij hierin jezelf verloren.
Studeer je nog en vraag jij je af hoe verder? Nog een studie, reizen, of juist een eigen huis, een kinderwens? Wat verwacht de omgeving van jou? Hoe ga jij om met die verwachtingen?

Zomaar wat voorbeelden waar je mee kunt worstelen. Het kan dan helpend zijn dat iemand met je mee kijkt vanuit een objectief oogpunt. Ik ga graag met jou in gesprek, luister naar je wensen en problemen en zoek samen met jou naar oorzaken en mogelijkheden.

 

Binnen familiebedrijven hebben de voorgaande generaties een stempel gedrukt op het bedrijf. Zij hebben hard gewerkt om het bedrijf tot het hedendaagse succes te maken.
Als kind loop je al lang mee in het bedrijf en bent hierin meegegroeid. In eerste instantie als kind van jouw ouders. Langzamerhand rol jij ook in het zakelijke gedeelte. Naast de ouder-kind relatie bestaat er op dat moment ook een zakelijke relatie. De impact hiervan kan groot zijn. Ieder zakelijk geschil kan gemakkelijk een privé kwestie worden en andersom.
Een voorbeeld hiervan is een naderende bedrijfsovername, of jij besluit te stoppen met het bedrijf wat de voorgaande generaties met hart en ziel hebben opgebouwd.
Hoe kun jij als zoon of dochter het stokje overnemen van jouw ouders? En hoe is het voor jou als ouder om de verantwoordelijkheid over te dragen aan jouw kind en een stapje terug te doen? Ruimte maken voor de volgende generatie, ook als dit niet is wat jij met het bedrijf voor ogen had. Ook de broer-zus relatie kan hierdoor veranderen. Hoe vrij voel jij je om jouw eigen keuzes te maken en hoe maak je deze thema’s bespreekbaar binnen het gezin? Rekening houdend met ieders belang.
Graag begeleid ik jou en jouw familie gedurende deze processen.

 

Contextuele leertherapie

Tevens bied ik contextuele leertherapie, zowel individueel als in groepsverband. Gedurende jouw contextuele opleiding, of daarna, kan ik de leertherapie verzorgen om zo een professionaliseringsslag te maken op jouw pad naar een contextueel therapeut. Gezamenlijk zoeken we naar de 'blinde vlekken' die jij onder begeleiding van mij als leertherapeut kan uitwerken. 
De leertherapie richt zich op het gebied waar jouw persoonlijke proces samenkomt met de ontwikkeling naar therapeut. Wanneer het lukt deze beide te integreren onstaat er een enorme groei in zowel jouw persoonlijk leven als in jouw verdieping tot professional. 
Er is ruimte en aandacht om binnen veilige kaders verschillende thema's uit te werken vanuit de theorie. Deze zullen worden gekoppeld aan het persoonlijk proces, waar onder andere destructief gerechtigde aanspraak zal worden onderzocht en daarmee kan worden gewerkt op de relationele balansen.
Je zult hierbij worden aangespoord tot het beheersen van de theorie, het spreken van de contextuele taal en het uitzetten van constructieve acties.

Mocht je na het lezen van mijn site meer informatie willen of je afvragen wat ik voor jou kan betekenen, neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Praktische Informatie


Vrijblijvend kennismakingsgesprek               30 minuten                                       €40,-
Intake gesprek                                                   60 minuten                                       €80,-
Individueel gesprek                                          60 minuten                                       €80,-
Relatie- of gezinsgesprek                                 90 minuten                                      €120,-
Contextuele leertherapie                                Neem vrijblijvend contact op voor een passende                                                                              offerte.

 

De kosten voor de therapie kunnen worden vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Dit heeft geen invloed op het eigen risico. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met je zorgverzekeraar. Voor een overzicht van de vergoedingen per zorgverzekeraar kun je kijken op: https://nvpa.org/verzekeringen/public.

 

Om de kwaliteit van de therapie te waarborgen heb ik mij geregistreerd bij het SKJ- Kwaliteitsregister Jeugd en de VCW- Vereniging voor Contextueel Werkers. Daarnaast sta ik geregistreerd bij de beroepsvereniging NVPA, voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten. Tevens investeer ik in bijscholing, supervisie en intervisie.

 

Momenteel is er geen sprake van een wachtlijst.
 

Wanneer het onverhoopt niet lukt om naar onze afspraak te komen dient deze minimaal 24 uur van tevoren te worden geannuleerd. Bij niet tijdig afzeggen zullen de kosten in rekening worden gebracht.

 

Download onze privacy verklaring

 

 

Klachtenregeling

Mocht je niet tevreden zijn over de behandeling is het belangrijk om dit eerst met mij te bespreken. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Komen wij er samen niet uit, dan kun je contact leggen met de onafhankelijke klachtenprocedure van de NVPA. De procedure is te vinden op de website van het NVPA. De praktijk voldoet hiermee aan de eisen van de Wet Kwaliteit en klachten en Geschillenzorg (WKKGZ).

 

Contact

Praktijk de Kemper
Beunkdijk 6
7122NZ Aalten

 

Muriël Meekes
06 23 63 64 60

info@praktijkdekemper.nl
www.praktijkdekemper.nl

 

Wil jij je aanmelden of heb je een vraag, neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op via bovenstaande gegevens. Ik ben telefonisch of per mail bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur.
 

Iban: NL 82 RABO 0329 1529 47
btw-id: NL001127083B04

KvK: 71375279

 

NVPA: 104319
RBCZ: 180556R
SKJ: 140001699

VCW: 1052

 

 

 

NVPA Logo
RBCZ Logo
SKJ Logo
VCW Logo